• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
Tarihçemiz

TARİHÇEMİZ

Manisa Ticaret Borsası 1925 yılında Manisa Ticaret ve Zahire Borsası adıyla 109 üye kaydıyla kurulmuştur. 

Daha sonra Manisa ve Üzüm ve Zahire Borsası adını alan borsa kuruluş tarihi açısından ülkenin 10. borsasıdır.  Kurulduğu yılda ağırlıklı olarak muamele gören ürünler üzüm, buğday, arpa, bakla ve afyon olmuştur. Bu muamele hacminin %88’ini üzüm teşkil etmiştir. Le Houvre Borsa Nizamnamesi örnek alınarak hazırlanan pamuk talimatnamesi Bakanlar Kurulu’nun 1925 tarihli onayıyla yürürlüğe girmiş, 1944 tarihinde 4355 sayılı kanunun kabulüne kadar borsanın alımlarında esas teşkil etmiştir. 

Bu kanun ile Borsa,   Ticaret veSanayi Odalarından ayrılmış, idari ve mali yönden tam bağımsız bir kuruluş haline gelmiştir. Bu kanun, gelişen ekonomik ve ticari hayata ayak uyduramayınca 1951 tarihinde yayınlanan kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. 5590 sayılı kanun sayesinde Ticaret Borsaları mali yönden güçlenmiş, kadrosunu daha iyi hizmet verir hale getirmiştir. İç ve dış piyasaları günü gününe takip ederek üyelerini piyasa hareketleri hakkında vaktinde haberdar etme imkanına ulaşmış, gerekli yönetmelik ve talimatnamelerle ücret tarifeleri hazırlanmış, mahalli temayüller tespit edilerek gerek iç bünyelerini gerekse alım – satım prosedürlerini tam anlamıyla disipline etmiştir.

2004 Yılında ise 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Oda ve Borsalar Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile tüm faaliyetler 5174 Sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılmış olan Yönetmelikler kapsamında sürdürülmeye başlanmıştır.

Günümüzde ise Manisa Ticaret Borsası, Ülkemizin en etkin meslek örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne çatısı altında yerel ve ulusal ekonomimizin gerekleri ile ilgili faaliyetlerini daha etkin ve modern bir yapıyla sürdürmektedir.