• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE İŞBİRLİĞİ!
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE İŞBİRLİĞİ!17 Nisan 2018 Salı
 
Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkanı Cahit Yayman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Şenay, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ersaygı ve Taner Özalp’ten oluşan Manisa Ticaret Borsası Yönetimi Heyeti, Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdür Vekili Yavuz Kurt’u makamında ziyaret etti.
 
İstihdamın devamlılığında ve geliştirilmesinde İşletmelere sağlanan teşviklerin işlerliği ve çalışma hayatına ilişkin konuların görüşüldüğü ziyarete ilişkin olarak; Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap şunları belirtti:
 
-“ İl Müdürlüğümüz daha iyi bir Sosyal Güvenlik Sistemi için değişim ve dönüşüm çalışmalarını ayrı bir titizlikle sürdürüyor. Manisa Ticaret Borsası olarak bizler de; Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin derinleştirilmesi prensibiyle İl  Müdürlüğümüz ile sürekli fikir alışverişinde bulunuyor, sahadan edindiğimiz tespitleri aktarıyoruz. Çalışma süreçlerinde iş dünyasına zaman kaybettiren, üretim ve istihdam kapasitesini düşürücü maliyet yükleyen, fiili çalışma hayatı ile mevzuat arasındaki uyumsuzluklar nedeniyle cezai sorumluluk getiren, özetle ekonomik faaliyet hacmimizi ve verimliliğimizi etkileyen tespitlerimizi İl Müdürlüğümüze iletiyor, yapıcı ve çözüme yönelik çalışmalarından da büyük memnuniyet duyuyoruz. Örnek vermek gerekirse 2017 yılındaki temaslarımızda; +1 İstihdam Seferberliği Teşvikinden yararlanma koşulları arasında işe alınacak kişinin en az 3 ay işsiz olması şartı yer alıyordu. Bu sürenin çok uzun olduğunu ve fiilen uygulanması halinde teşvikin istihdam artışına faydasını zayıflatacağını belirtmemiz üzerine İl Müdürlüğü’müz de iyileştirme talebimizi Bakanlığa aktararak koşulun son 3 ayda 10 günden fazla sigortalı olmamak şeklinde kolaylaştırılması yönünde etkili oldu.” 
 
Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdür Vekili Yavuz Kurt ise ziyaret vesilesiyle şunları belirtti:
 
-“ Sağlıklı işleyen bir Sosyal Güvenlik Sistemi, Vatandaşlarımızı daha iyi standartlara sahip oldukları bir geleceğe taşıyacak en önemli unsurlardan bir tanesi. Manisa Ticaret Borsası da; Kayıt dışı istihdam konusunda hassasiyetin arttırılması, Sosyal Güvenlik Bilincinin gelişmesi, Mevzuatın gerektirdiği uygulamalara uyumun artırılması gibi pek çok konuda Kurumumuza destek oluyor. Hem Çalışanlarımız hem de İşletmelerimiz adına sağladıkları geribildirimler ve çözüm getirici öneriler için Manisa Ticaret Borsası Yönetimimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Bugün de; İş Dünyamızın yeterince haberdar olmadığı SGK Desteklerinden etkin şekilde faydalanılması ve Manisa’daki İstihdam Oranının artırılmasına yönelik gerçekleştirebileceğimiz çalışmalar hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde ise Manisa Ticaret Borsası’nda gerçekleştireceğimiz bir programla İstihdam Seferliği 2018’in getirdiği yeni teşvikleri İş Dünyasına ve Kamuoyuna faydalanmaları için sunmaya başlamış olacağız. Yine Manisa Ticaret Borsası işbirliğinde yeni uygulamalar ve yükümlülüklerin duyurulması ve ayrıca seminer faaliyetleriyle geribildirim alınması yönünde çalışmalarımız olacak.”