• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
Bitki Karantinası Yönetmeliği Taslağı Hakkında
Bitki Karantinası Yönetmeliği Taslağı Hakkında10 Haziran 2024 Pazartesi

Sayın Üyemiz...

Ülkemizde ihracat, ithalat, yeniden ihracat ve transit geçiş yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere dair işlemler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitki Karantinası Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, bitki  sağlığı  ve  karantina  konularında  ülkemizde  ve  uluslararası  bitki  koruma organizasyonları  nezdinde  yapılan  güncel tespitlerle ilgili  önlemlerin  hayata  geçirilmesi, ithalat  ve ihracatta  zararlı  organizmalar  nedeniyle  yaşanabilecek  sorunların  önlenmesi,   uygulamada  görülen sorunların  giderilmesi,   yeknesaklığın  sağlanması,   gelişen  teknolojilere  ve  değişen  şartlara  uyum sağlamak, insan, hayvan ve çevre sağlığının da korunması amacıyla "Bitki Karantinası Yönetmeliği" yeniden değerlendirilerek taslak metin hazırlandığı ve görüşe açıldığı bildirilmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik taslağına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşılabilmekte olup, görüşlerinizin ekte yer alan görüş formu formatında 28 Haziran 2024 Perşembe mesai bitimine kadar info@manisatb.org.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

Manisa Ticaret Borsası

Yönetmelik Taslağı için tıklayınız

Görüş formu için tıklayınız