• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara %50 Hibe Desteği
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara %50 Hibe Desteği29 Temmuz 2020 Çarşamba
 
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar 28.07.2020 Tarih ve 31199 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 
Karar kapsamında, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına, proje tutarının üst limitinin yüzde 50’sine kadar hibe desteği verilecek.
 
Bu kapsamda, tarımsal üretimin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, tesislerle ilgili yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına ilişkin yatırımlar desteklenecek.
Yeni yatırımların yanı sıra tamamlama, modernizasyon, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme yatırımları da destek kapsamında olacak.
Kırsal ekonomik altyapı yatırımları kapsamında desteklenecek yatırım türleri şunlar:
Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipekböceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkı, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği.
31199 Sayılı Resmi Gazete için bakınız >>>