• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
TOBB'den Manisa Ticaret Borsası'na Ziyaret
TOBB'den Manisa Ticaret Borsası'na Ziyaret16 Eylül 2019 Pazartesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener ve TOBB Odalar Müdürü Volkan Tufan, hem kurumsal birlikteliği pekiştirmek hem de fikir alışverişlerinde bulunarak, çalışma hayatı ve güncel ekonomi seyri ile ilgili tespitleri TOBB gündemine taşımak amacıyla Manisa Ticaret Borsasını ziyaret ettiler.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ile birlikte Meclis Başkanı Cahit Yayman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alpaslan Gül ve Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özalp’in de TOBB Camiası bünyesinde Manisa İş Dünyasını temsilen bulunduğu ziyarette, TOBB’nin halen sürdürdüğü ve güncel tespitler üzerine planlanabilecek yeni çalışmalar üzerinde duruldu.

 

İşletmelerin çalışma ve yatırım ortamını iyileştirici, üretim ve ticaret kapasitelerini koruyucu ve geliştirici, iç ve dış piyasa rekabet koşullarını düzenleyici ve kolaylaştırıcı olmaya yönelik geçtiğimiz yıllarda TOBB’nin girişimleriyle ilgili Bakanlıklar nezdinde gerçekleştirilen uygulama ve projelerin sahaya katkıları ve sonuçlarının da görüşüldüğü ziyarette ayrıca; İşletmelerin finansman ihtiyaçlarında banka kredilerine bağımlılıklarını azaltacak olan KDV iadelerinin hızlandırılması, bankaların teminat mektubu komisyon oranlarının düşürülmesi, Manisa Ticaret Borsası’nın çalışmalarıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) tarafından başlatılan “Mevsimsel Kredi Destek Programı”nın kapasitesinin artırılarak her sezon uygulanması, Merkez Bankasının faiz indirimlerinin devamında üretim ve yatırım artışı adına işletmelerin bankalardan beklentileri, Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden alınan kredilerin mutlaka gerçek yatırımlarda kullanılması, sanayi sitesinde yer almayan tarıma dayalı sanayi işletmelerinin de depo ve makine-ekipman alanlarının emlak vergisi muafiyetlerine dahil edilmesi gibi hususlar da Ankara gündemine taşınmak üzere ziyarette alınan notlar arasında oldu.