• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
TOBB'nin 75. Genel Kurulu'nun İlk Gününde İş Dünyasının Gereksinimleri Görüşüldü!
TOBB'nin 75. Genel Kurulu'nun İlk Gününde İş Dünyasının Gereksinimleri Görüşüldü!03 Mayıs 2019 Cuma
 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75’inci Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ikinci gündeki katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkanı Cahit Yayman, Genel Kurul Delegeleri Ergun Türek ve Ali Yılmaz ile Meclis Üyeleri Abdullah Ercan, İbrahim Külahlı, Mehmet Ersaygı, Rıza Güner ve Taner Özalp’ten oluşan Manisa Ticaret Borsası Heyeti de Manisa’nın Tarıma Dayalı İş Dünyası’nı 2 gün süren Genel Kurul Programı kapsamında temsil ettiler.
 
 
 
Genel Kurul Programı’nın ilk gününde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Manisa Ticaret Borsası Heyeti’nin TOBB’nin Merkez Binasında bir araya geldiği görüşmede; TOBB’nin hem kendi bünyesinde, hem de ilgili Bakanlıklar düzeyinde sürdürdüğü ve tespitler üzerine planlanan çalışmaları üzerinde duruldu. İşletmelerin çalışma ve yatırım ortamını iyileştirici, üretim ve ticaret kapasitelerini koruyucu ve geliştirici, iç ve dış rekabet koşullarını düzenleyici ve kolaylaştırıcı olmaya yönelik koordinasyon halinde gerçekleştirilen faaliyet ve projelerin sahaya katkıları ve sonuçları istişare edildi. Bu görüşmede ayrıca;  Manisa Ticaret Borsası Heyeti, Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap sözcülüğünde İşletmelerin finansman ihtiyaçlarında banka kredilerine bağımlılıklarını azaltacak olan KDV iadelerinin hızlandırılması, bankaların teminat mektubu komisyon oranlarının düşürülmesi, yine Manisa Ticaret Borsası’nın Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Genel Müdürü Adnan Yıldırım’a ilettiği saha raporu çalışmasıyla başlatılan “Mevsimsel Kredi Destek Programı”nın kapasitesinin artırılarak her sezon uygulanması ve bir kısmı Nisan ayı sonunda biten istihdam desteklerinin uzatılması gibi konularda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin lobi desteğini istedi.